Lär dig att arbeta med Office 2007

Kunskapsnivå:

Nybörjare
Kurstid:
8 timmar fördelat på 2 st 4-timmarslektioner
Kursstart:
  Se datum under Kursanmälan
Platser: 8 st (minimum 4 personer)
Pris: 
1 250:- inkl moms
 
Som du säkert har märkt arbetar de flesta företag idag med Microsoft Office i det dagliga arbetet. Officepaketet består av bland annat Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Access, Outlook. De allra vanligaste är dock Word, Powerpoint, Excel och Outlook.
I denna kurs kommer vi att lägga fokus på att lära oss att skriva i Word, göra uträkningar med hjälp av Excel och göra bra presentationer i Powerpoint!